ӨНДІРІСТІК СЕКТОРДЫҢ ЖЕТЕКШІСІ

Агрохимия және топырақтану магистрі.

Өндірістік процесті ұйымдастыру